ข่าวประชาสัมพันธ์ : แหล่งบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรม การสร้างพี่เลี้ยง (Coach) ยุวผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ DIP E-Service แหล่งบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา
IMG-LOGO

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

  

อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1315


อาคาร 5 ที่ตั้งหน่วย ฯ

  
สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ


สำนักงานให้เช่า


ห้องฝึกอบรม


ห้องสัมมนาขนาดใหญ่

 
ชมรม NEO-Club
(Neo- Entrepreneur origination Club)