ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

  

อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 08-8809-4758, 08-88094759 โทรสาร 0-5688-2360


อาคารต้นน้ำ ที่ตั้งหน่วย ฯ

  
สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ


สำนักงานให้เช่า


ห้องฝึกอบรม


ห้องสัมมนาขนาดใหญ่

 
ชมรม NEO-Club
(Neo- Entrepreneur origination Club)