ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. พื้นที่การทำธุรกิจ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ
 2. ระบบกลางด้านเลขานุการ
 3. บริการสำนักงานทั่วไป
  • ระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
  • ห้องประชุม
  • การใช้บริการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ

  สำนักงานให้เช่า                                                                               ห้องฝึกอบรม                                                                              ห้องสัมมนาขนาดใหญ่