ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ขอแสดงความยินดี

by John Alvarado - 10 มิถุนายน 2564
IMG

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี ???????? กับ “ทีมกล้วยมาแล้ว” ตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาชิกในทีม 1.จันทร์ทิรา กลีบบัว 2.จิราวุฒ ภู่ศรีพงษ์ 3.อโนชา โทนสูงเนิน 4.รัตดาภร พลพัฒน์ 5.ณิชาภัทร จันตูม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ???????? ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้ โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564 รอบคัดเลือก ????????